Om GMF Uppsala

Om vår verksamhet

God man och Förvaltarförening Uppsala Län, GMF Uppsala, är en politiskt obunden intresseförening för gode män/förvaltare och har verkat sedan starten av år 2000. Föreningen har bland annat följande uppgifter:

  • Att genom grundutbildning och fortbildning, föredrag och cafékvällar underlätta för medlemmarna att fullgöra sina uppdrag
  • Att vara kontaktorgan gentemot kommunens överförmyndarenhet nämnd och andra myndigheter och organisationer
  • Att samarbeta med föreningar och intresseorganisationer i Sverige, vad gäller gemensamma intressen
  • Att lämna information och upplysningar till allmänheten rörande god mans/förvaltarfrågor
  • För att bli medlem i föreningen krävs att du är av Tingsrätten förordnad som god man/förvaltare. Särskilda bestämmelser gäller för ensamkommande barn
  • Från och med år 2012 ingår ansvarsförsäkring om två prisbasbelopp (Pbb)

Vad gör en god man eller förvaltare?

När någon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande, inte kan bevaka sin rätt, sörja för person eller förvalta sin egendom, kan en god man eller förvaltare förordnas av Tingsrätten för att hjälpa till.