GMF Uppsala

Händelsetyp: Cafékväll
Plats: Missionskyrkan, St Olofsg. 40 Uppsala
Börjar: 2020-05-05 18:00
Slutar: 2020-05-05 20:00
Ansvarig: Lillian Billborn
Deltagare från GMF: Alla
Förtäring: Fika, ta med 10 kr.
Gäst: Ingen gäst f.n.
Cafékväll i Missionskyrkan i Uppsala. OBS! Ta med 10 kr  för kaffe/te och bakverk.