Kalender

Alla våra aktiviteter i GMF Uppsala
Ämne: Statens servicecenter
Händelsetyp: Cafékväll
Plats: Missionskyrkan sal Skogstibble
Börjar: 2022-06-07 18:00
Slutar: 2022-06-07 20:00
Ansvarig: Johan Julin
Deltagare från GMF: Alla
Förtäring: Fika ingår
Gäst: Statens servicecenter

Allmänt samkväm för medlemmar på Missionskyrkan sal Skogstibble (OBS! flyttat) med kaffe och bulla. Tema: Statens servicecenter