Blanketter & resurser

Här läggs relevanta blanketter upp

På den här sidan hittar du olika resurser för dig som är god man/ förvaltare som information och olika blanketter. 

Blanketter

Försäkringskassan

Blankett: Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Ladda ner [PDF 577Kb]

Här finner mer information om detta Mer info.  

Pensionsmyndigheten

Blankett: Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Ladda ner [PDF 1 133Kb]

Här finner mer information om detta Mer info.  

Fler blanketter från Pensions myndigheten Fler blanketter

Informations- och blankettlänkar

Försäkringskassan

Föräldrabalken

Kronofogden

Migrationsverket

Pensionsmyndigheten

Skatteverket

Uppsala Kommun, ÖFF

RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare