Om GMF Uppsala

Om vår verksamhet

Om GMF Uppsala

God man och Förvaltarförening Uppsala Län, GMF Uppsala, är en politiskt obunden intresseförening för gode män/förvaltare och har verkat sedan starten av år 2000. Föreningen har bland annat följande uppgifter:

  • Att genom grundutbildning och fortbildning, föredrag och cafékvällar underlätta för medlemmarna att fullgöra sina uppdrag
  • Att vara kontaktorgan gentemot kommunens överförmyndarenhet nämnd och andra myndigheter och organisationer
  • Att samarbeta med föreningar och intresseorganisationer i Sverige, vad gäller gemensamma intressen
  • Att lämna information och upplysningar till allmänheten rörande god mans/förvaltarfrågor
  • För att bli medlem i föreningen krävs att du är av Tingsrätten förordnad som god man/förvaltare. Särskilda bestämmelser gäller för ensamkommande barn
  • Från och med år 2012 ingår ansvarsförsäkring om två prisbasbelopp (Pbb)