Om GMF Uppsala

Om vår verksamhet

Vad gör en god man eller förvaltare?

När någon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande, inte kan bevaka sin rätt, sörja för person eller förvalta sin egendom, kan en god man eller förvaltare förordnas av Tingsrätten för att hjälpa till. 

Även ensam-kommande barn har rätt till en god man. Gode mannen biträder sin huvudman, vilket innebär att huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har däremot, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar utan att inhämta huvudmannens samtycke.

Verksamheten kontrolleras av Överförmyndaren. Om du vill du veta mer så kan du kontakta din närmaste medlemsförening eller Överförmyndaren i din kommun.