Medlemsinfo

Information om GMF:s medlemskap

Bli medlem i GMF Uppsala

Du blir medlem i GMF UPPSALA genom att inbetala årsavgiften 300 kronor. Avgiften gäller för innevarande del av året. Beloppet insättes på vårt plusgiro 126 79 75-9. Du får flera fördelar genom att bli medlem.

Glöm ej att skriva ditt namn, din adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress på inbetalningen. Om alla uppgifter inte får plats så meddela det som fattas till . Till medlem i föreningen kan antas den som har betalat den av årsmötet beslutade medlemsavgiften.

Som medlem får Du tillgång till alla våra aktiviteter och utbildningar under året.

Vad får du som medlem?

  • Vidareutbildning
  • Cafékvällar
  • Temakvällar
  • Informationsträffar
  • Ansvarsförsäkring
  • Möjlighet till 20 minuters fri juridisk rådgivning hos Mörner Familjejuridik
  • Erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet till mentorskap under ca. 3 månader