Kalender

Alla våra aktiviteter i GMF Uppsala
Ämne: Överförmyndarförvaltningen
Händelsetyp: Informationsmöte
Plats: Missionskyrkan sal Tovensalen
Börjar: 2022-10-25 18:00
Slutar: 2022-10-25 20:00
Ansvarig: Johan Julin
Deltagare från GMF: Alla
Förtäring: Fika ingår
Gäst: Överförmyndarförvaltningen

Möte för medlemmar på Missionskyrkan sal Tovensalen med kaffe och bulla. Tema: Överförmyndarförvaltningen