Kalender

Alla våra aktiviteter i GMF Uppsala
Ämne: Allmänna frågor inför kommande årsavslut
Händelsetyp: Medlemsmöte
Plats: Missionskyrkan sal Tovensalen
Börjar: 2023-11-21 18:00
Slutar: 2023-11-21 20:00
Ansvarig: Johan Julin
Deltagare från GMF: Alla
Förtäring: Fika ingår
Gäst: Ingen

Medlemsmöte 21/11, 2023 kl.1800, Missionskyrkan (Tovensalen) i Uppsala. Allmänna frågor inför kommande årsavslut. Fika ingår.