Medlemsmöte 15:e Feb. Stortorgsgat.

Ämne: Skuldsanering
Händelsetyp: Medlemsmöte
Plats: Storgatan 11, 735 31 Uppsala
Börjar: 2022-02-15 19:00
Slutar: 2022-02-15 20:00
Ansvarig: Johan Julin
Deltagare från GMF: Alla medlemmar
Förtäring: Fika ingår
Gäst: Ingen gäst f.n.
Allmänt samkväm för medlemmar på Storgatan 11 Uppsala med kaffe och bulla.  Ämne: Skuldsanering.