*** 2019-09-11 Höstens program är här. Ladda ned PDF från startsidan. ***

OBS! Kontrollera om ändringar eller tillägg gjorts! Detta markeras med röd text.

VÅRENS PROGRAM 2019

Vi kommer att ha cafékväll i Missionskyrkan hörnet Dragabrunnsgatan och S:t  Olofsgatan den 19:e mars och 14:e maj mellan kl. 18 till ca. 20. Här får du möjlighet att prata med andra gode män och några från oss i styrelsen om dina tankar och funderingar.
Självkostnadspris 10 kr/person för kaffe/ te samt bulle.        
Anmälan måste göras till: anmalan@gmfuppsala.se senast den 17:a mars respektive 12 maj.

23 januari Kurs i hantering av Godman Redovisningsprogrammet
  • Presentation Godman Redovisning
  • Genomgång av installation / köp mm.
  • Genomgång av hur man arbetar i programmet
  • Frågestund

OBS! Genomförd

8 april

Årsmöte i Uppsala, platsen är Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 1 tr. kl. 18.00
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Kvällen avslutas med kaffe/the och smörgåstårta
   
11 april Temakväll om Boende för äldre och socialpsykiatrin
  Maria Gislasson från äldreförvaltningen samt Minna Eklund från socialpsykiatrin pratar om detta ämne. Möjlighet finns att ställa frågor.
   
22 maj Temakväll angående placering av huvudmannens pengar.
  Staffan Segersten från Faktum informerar och svarar på frågor.

Vi behöver få veta om du kommer. Det är för att kunna beräkna kaffe och tilltugg till våra programpunkter. Anmäl ditt deltagande gör du till vår e-postadress! Ange i anmälan vilken aktivitet och dag du vill komma.

Platsen för våra temakvällar är Vuxenskolan 2 tr. Kungsängsgatan 11. Tiden är om inget annat angivits kl. 18.00 till ca. 20.30. Om annan plats eller tid så står det på respektive aktivitet.

Om dag, tid eller plats ändras i sista stund, kan du se detta på denna sida då vi markerar ändringen med röd text.


GMF Uppsala har lämnat in anbud för nya kurser under 2019 och framåt. Upphandlingen från ÖFV är klar. Vi fortsätter och har kurser för ÖFV.

 


Vårens kurs startar 17:e april och är 4 kvällar.

 

Kursanmälan sker till ÖFV. OBS! Telefontid mellan 10.00 till 12.00 varje dag utom onsdagar.


Vi är glada att ha dessa samarbetspartners till stöd för vår utbildningsverksamhet. Vänd dig med förtroende till dom och se vad de kan göra för dig! Glöm inte att meddela att du tillhör GMF Uppsala!

Nordea 0771-22 44 88
Riksmäklaren 018-13 98 50
Mörner Familjejuridik 018-55 48 62
Arisa Städ 072- 73 58 408  
 
Till början