2018-12-18 ***** Snart kommer vårens program för år 2019 *****

OBS! Kontrollera om ändringar eller tillägg gjorts! Detta markeras med röd text.

HÖSTENS PROGRAM 2018


Du som är medlem i GMF erbjuds att delta på våra cafékvällar. Syftet med dem är att du som god man ska få tillfälle att utbyta erfarenheter med andra gode män. Du får tillfälle att ta upp de frågor som ligger dig närmast om hjärtat i ditt uppdrag.

Vi kommer nu under hösten att ha två cafékvällar i Missionskyrkans café S:t Olofsgatan 40 (längst in i lokalen) samt en i Vuxenskolan Kungsängsgatan 12.

Den 11 september har vi vår första cafékväll för hösten i Missionskyrkan. Du kan köpa kaffe till självkostnadspris. Vi börjar kl. 18.00 och slutar ca. 20.00. Det blir även cafékvällar den 17 oktober samt 4 december

OBS! anmälan till cafékvällar gör du till anmälan. Gör helst din anmälan senast 3-4 dagar innan caféträffen så vi vet hur många som kommer. Glöm inte att ange ditt namn och dag som anmälan avser.

27 september Temakväll i Uppsala om försäljning av bostad och nya bostadsförmedlingen
  • Riksmäklaren informerar
  • Representant från nya bostadsförmedlingen
   
17 oktober Temakväll i Uppsala om skulder
  • Bror Sandberg kommer att prata om skulder och hur man kan få skuldsanering. Efter detta så har vi en diskussion över kvällens tema.
       
15 november Temakväll i Uppsala om Psykiatri
  • Linda Antonsson som är specialistsjuksköterska inom psykiatrin, kommer och pratar om hur man kan bemöta och känna sig trygg i sitt uppdrag för huvudmän med psykiatriska problem.

Vi behöver få veta om du kan komma komma. Det är för att kunna beräkna kaffe och tilltugg till våra programpunkter. Anmäl därför ditt deltagande till vår e-postadress! Ange vilken aktivitet och dag du kan komma! Om du anmält dig och får förhinder, så vänligen meddela detta till anmalan@gmfuppsala.se! Uppge namn och vilken aktivitet du vill avboka!

Platsen för våra temakvällar är Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 1 tr. Tiden är om inget annat angivits kl. 18.00 till ca. 20.30.

Om dag, tid eller plats ändras i sista stund, kan du se detta på denna sida då vi markerar ändringen med röd text.


GMF Uppsala anordnar grundkurser för nya gode män och förvaltare. Kurserna görs i samarbete med Överförmyndarförvaltningen. Kurserna genomförs i lokalen Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 1 tr. Se under fliken Kursupplysning.

Kurser

Första kursstart för hösten 2018 blir med start den 18 september kl. 18.00 och är 4 tisdagskvällar. En andra kurs startar den 7 november kl. 18.00 och är på 4 onsdagskvällar.

Är du inresserad så hör av dig till en handläggare på Överförmyndarförvaltningen på telrfon 018-727 24 60.

 


Alla våra kurser är på Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 1 tr.

Nedan följer våra nuvarande kursalternativ;

Grundkurs för blivande gode män eller förvaltare är baserad på kursboken Godman och Förvaltare. Kursen är 4 dagar mellan klockan 18:00 till ca. 21:00.

Vi bjuder på kaffe och något tilltugg under kvällen.

Under eller efter kursen skall ett kunskapsprov göras för de som inte redan har avlagt detta. Information om hur detta prov går till och hur det skall genomföras erhålles av Överförmyndarförvaltningen telefon 018-727 24 60.

 

Anmälan till våra grundkurser görs till någon handläggare på Överförmyndarförvaltningen 018-727 24 60. Säg att det gäller "Grundkurs för Gode män och förvaltare" vid anmälan.

Kursen är avgiftsfri. Kursen inkluderar även en kursbok.


Till början