2018-09-18 ***** Info till Nordeakunder, kundtjänsten i Boländerna flyttar till Stora torget den 5: november *****
2018-09-18 ***** OBS! Nu finns höstens program på hemsidan *****
2018-09-18 ***** ÖFK har stor temakväll 2018-11-05 i Missionskyrkan samma stormöte även på Kompassen i Enköping den 12:e november. Temat för kvällen är granskning. allt börjar kl. 18.00 till ca. 20.30 *****

OBS! Kontrollera om ändringar eller tillägg gjorts! Detta markeras med röd text.

HÖSTENS PROGRAM 2017


Vi kommer nu under hösten att ha cafékvällar i Missionskyrkans café (längst in i lokalen). Det är först till kvarn som gäller, då det bara finns plats för max 20 till 25 personer.

Du som är medlem i GMF erbjuds att delta på våra cafékvällar. Syftet med dem är att du som god man ska få tillfälle att utbyta erfarenheter med andra gode män. Du får tillfälle att ta upp de frågor som ligger dig närmast om hjärtat i ditt uppdrag.

Den 12 september har vi vår första cafékväll för hösten i Missionskyrkans café på S:t Olofsgatan 40. Du kan köpa kaffe till självkostnadspris. Vi börjar kl. 18.00 och slutar ca. 20.00. Det blir även cafékvällar den 17 oktober och slutligen den 12 december.

OBS! anmälan till cafékvällar gör du till anmälan. Gör helst din anmälan senast 3-4 dagar innan caféträffen så vi vet hur många som kommer. Glöm inte att ange ditt namn och dag som anmälan avser.

20 september Temakväll i Uppsala om försäljning av bostad och nya bostadsförmedlingen
  • Riksmäklaren informerar
  • Representant från nya bostadsförmedlingen
   
14 november Temakväll i Uppsala om framtidsfullmakter mm.
  • Gabriella Mörner från Mörners Faniljejuridik kommer och talar om vad detta är och hur det kanske kan påverka oss som gode män eller förvaltare.
  • Ida Hellrup från ÖFV kommer och ger sin och förvaltningens syn på detta.
   

Vi behöver få veta om du kan komma komma. Det är för att kunna beräkna kaffe och tilltugg till våra programpunkter. Anmäl därför ditt deltagande till vår e-postadress! Ange vilken aktivitet och dag du kan komma! Om du anmält dig och får förhinder, så vänligen meddela detta till anmalan@gmfuppsala.se! Uppge namn och vilken aktivitet du vill avboka!

Platsen för våra temakvällar är Storgatan 11, hörnet S:t Olofsgatan och Storgatan. Tiden är om inget annat angivits kl. 18.00 till ca. 20.30. Om annan plats eller tid så står det på respektive aktivitet.

Om dag, tid eller plats ändras i sista stund, kan du se detta på denna sida då vi markerar ändringen med röd text.


GMF Uppsala anordnar grundkurser för nya gode män och förvaltare. Kurserna görs i samarbete med Överförmyndarförvaltningen. Kurserna genomförs i lokalen Storgatan 11, hörnet S:t Olofsgatan och Storgatan.. Se under fliken Kursupplysning.

Kurser

GMF Uppsala har fått förtroendet att utbilda nya gode män och förvaltare. Första kursstart för hösten 2017 blir med start den 26 september kl. 18.00 och är på 4 tisdagskvällar. En andra kurs startar den 16 november kl. 18.00 och är på 4 torsdagskvällar. Är du inresserad så hör av dig till en handläggare på Överförmyndarförvaltningen på telrfon 018-727 24 60.

PS. Kursen som startar den 26 september är 2 tisdagkvällar och 2 torsdagkvällar, beroende på lokalbrist.


Alla våra kurser och temakvällar är på ny plats enligt nedan.

  Storgatan 11, hörnet S:t Olofsgatan och Storgatan.

För eventuell parkerng så finns det bra parkering utmed järnvägen på båda sidor av järnvägsbommarna till rimligt pris.

Nedan följer våra nuvarande kursalternativ;

Grundkurs för blivande gode män eller förvaltare är en kvällskurs. Kursen är 4 dagar mellan klockan 18:00 till ca. 21:00 lokalen ligger till höger på bottenvåningen och ligger längst in.

Vi bjuder på kaffe och något tilltugg under kvällen.

Kursen avslutas med ett kunskapsprov för de som inte redan har avlagt detta. Detta prov måste göras för att bli godkänd som god man eller förvaltare. Information om hur detta prov går till och hur det skall genomföras erhålles av Överförmyndarförvaltningen telefon 018-727 24 60.

 

Anmälan till våra grundkurser görs till någon handläggare på Överförmyndarförvaltningen 018-727 24 60. Säg att det gäller "Grundkurs för Gode män och förvaltare" vid anmälan.

Kursen är avgiftsfri. Kursen inkluderar även en mycket bra kursbok.


Vi är stolta att ha dessa samarbetspartners till stöd för vår utbildningsverksamhet. Vänd dig med förtroende till dom och se vad de kan göra för dig! Glöm inte att meddela att du tillhör GMF Uppsala!

Mörner Familjejuridik 018-55 48 62  
Riksmäklaren 018-13 98 50  
Levin & Sernander begravningsbyrå 018-50 11 50  
Nordea 0771-22 44 88  
Till början