***** 2019-02-23 Vi har en ny samarbetspartner, Arisa Städ. Läs mer på Samarbetspartners! *****

Nedanstående länkar kan vara en bra informationskälla för information som du letar efter.

Aktuella länkar myndigheter mm.

Föreningen Sveriges Överförmyndare FSÖ
- allmänt

Försäkringskassan
- allmänt
- bostadsbidrag till unga
- bostadstillägg pensionärer

Föräldrabalken
- allmänt

Kronofogden
- allmänt
- blanketter

Migrationverket
- information för gode män/förvaltare

Skatteverket
- allmänt
- blanketter
- svar på vanliga frågor

Uppsala Kommun
- allmänt
- blanketter och information
- Överförmyndarförvaltningen
- Överförmyndarnämnden

Övriga länkar mm.

Information om demens
- Kerstin Lundström och demensbutiken

F U B Riksförbundet
- allmänt

GMF Riksförbundet
- allmänt

RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
- allmänt

Till början