2018-09-18 ***** Info till Nordeakunder, kundtjänsten i Boländerna flyttar till Stora torget den 5: november *****
2018-09-18 ***** OBS! Nu finns höstens program på hemsidan *****
2018-09-18 ***** ÖFK har stor temakväll 2018-11-05 i Missionskyrkan samma stormöte även på Kompassen i Enköping den 12:e november. Temat för kvällen är granskning. allt börjar kl. 18.00 till ca. 20.30 *****

Nedanstående länkar kan vara en bra informationskälla för information som du letar efter.

Aktuella länkar myndigheter mm.

Föreningen Sveriges Överförmyndare FSÖ
- allmänt

Försäkringskassan
- allmänt
- bostadsbidrag till unga
- bostadstillägg pensionärer

Föräldrabalken
- allmänt

Kronofogden
- allmänt
- blanketter

Migrationverket
- information för gode män/förvaltare

Skatteverket
- allmänt
- blanketter
- svar på vanliga frågor

Uppsala Kommun
- allmänt
- blanketter och information
- Överförmyndarförvaltningen
- Överförmyndarnämnden

Övriga länkar mm.

Information om demens
- Kerstin Lundström och demensbutiken

F U B Riksförbundet
- allmänt

GMF Riksförbundet
- allmänt

RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
- allmänt

Till början