*** 2019-09-11 Höstens program är här. Ladda ned PDF från startsidan. ***

GDPR, dina medlemsuppgifter

Hur vi hanterar och skyddar dina medlemsuppgifter

Det är viktigt för oss att du som medlem känner dig trygg med oss.

I och med den nya dataskyddslagen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018 har vi uppdaterat vårt sätt att hantera medlemsuppgifter samt gjort det ännu tydligare för dig i vilket syfte vi sparar och använder medlemsdata. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). För dig som medlerm innebär det att dina medlemsuppgifter får ett ännu starkare skydd och att du får mer kontroll över hur dina medlemsuppgifter används.

 

Vad vi sparar och varför

De uppgifter vi har om dig är de uppgifter vi får när du anmäler ditt medlemskap.

När du anmäler dig som medlem hos oss så sparar vi namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, medlemsnummer. All information lagras med ditt medlemsnummer som medlemsidentitet. Ditt personnummer används endast för tecknande och hantering av dina försäkringar som du får som medlem hos oss.

För att kunna skicka information till dig om ditt medlemskap i form av nyhetsbrev eller annan relevant information som gäller ditt medlemskap så sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer.

 

Så länge sparar vi medlemsuppgifter

Medlemsuppgifter sparas under den tid det finns en pågående medlemsrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Vill du att vi ska ta bort dina personuppgifter eller om du vill säga upp ditt samtycke till medlemskap, är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Så skyddar vi dina medlemsuppgifter

När du lämnar uppgifter om dig själv i samband med tecknandet av medlemskap ska du alltid vara trygg med att vi hanterar dina medlemsuppgifter på ett säkert sätt. All information skickas alltid krypterad (SSL) för att utomstående inte ska kunna komma åt informationen. Informationen lagras inte av oss utan lagras hos företaget MAWIK som har vår medlemsdatabas. GMF Uppsala är även anslutet till Riksorganisationen RFS. Föreningens tecknade försäkringar hanteras av RFS där du har ansvarsförsäkring samt gruppolycksfallsförsökring. Informationen som skickas eller hämtas skickas alltid krypterad (SSL).

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur samt i vilket syfte dina uppgifter används. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina uppgifter har du rätt till att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla uppgifter vi har om dig, vilket då innebär att du tas bort som medlem med omedelbar verkan. Du är varmt välkommen att kontakta vår medlemsansvarige för att få svar på frågor och funderingar kring dina uppgifter. Vår medlemsansvarige når du på info@gmfuppsala.se eller telefon 0707-962882

 

Till början