***** 2019-02-23 Vi har en ny samarbetspartner, Arisa Städ. Läs mer på Samarbetspartners! *****

Bli God Man / Förvaltare

Om du är intresserad och vill veta mer vad ett uppdrag som god man eller förvaltare innebär, vilken ersättning som utgår etc, kontakta någon på Överförmyndarförvaltningen telefon 018-727 24 60.

Du kan också få information via kommunens hemsida (se våra länkar), till Överförmyndarförvaltningen.

Vi genomför utbildning av nya gode män och förvaltare med 2 kurser på våren och 2 kurser på hösten. Mer information om kurstider mm. finner du på föreningens Hemsida. Anmälan till kurserna och vidare information får du om du kontaktar Överförmyndarförvaltningen i Uppsala på telefon 018-727 24 60.

 

Till början