*** 2019-09-11 Höstens program är här. Ladda ned PDF från startsidan. ***

Bli medlem i GMF Uppsala

Du blir medlem i GMF UPPSALA genom att inbetala årsavgiften 300 kronor. Avgiften gäller för innevarande del av året. Beloppet insättes på vårt plusgiro 126 79 75-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, din adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress på inbetalningen. Om alla uppgifter inte får plats så meddela det som fattas till medlem@gmfuppsala.se.

Till medlem i föreningen kan antas den som har betalat den av årsmötet beslutade medlemsavgiften.

Som medlem får Du tillgång till alla våra aktiviteter och utbildningar under året.

Vad får du som medlem?
- Vidareutbildning
- Cafékvällar
- Temakvällar
- Informationsträffar
- Olycksfalls- och ansvarsförsäkring
- Möjlighet till 20 minuters fri juridisk rådgivning hos Mörner Familjejuridik
- 20 % rabatt på dataredovisningsprogram Godman Redovisning för Windows
- Erfarenhetsutbyte
- Möjlighet till mentorskap under ca. 3 månader

Till början