2018-09-18 ***** Info till Nordeakunder, kundtjänsten i Boländerna flyttar till Stora torget den 5: november *****
2018-09-18 ***** OBS! Nu finns höstens program på hemsidan *****
2018-09-18 ***** ÖFK har stor temakväll 2018-11-05 i Missionskyrkan samma stormöte även på Kompassen i Enköping den 12:e november. Temat för kvällen är granskning. allt börjar kl. 18.00 till ca. 20.30 *****

Bli medlem i GMF Uppsala

Du blir medlem i GMF UPPSALA genom att inbetala årsavgiften 350 kronor. Vid betalning efter den 1 oktober gäller att medlemsavgiften sänks till 300 kronor. Avgiften gäller för resterande del av året samt hela nästkommande år. Beloppet insättes på vårt plusgiro 126 79 75-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, din adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress på inbetalningen. Om alla uppgifter inte får plats så meddela det som fattas till medlem@gmfuppsala.se.

Till medlem i föreningen kan antas den som har betalat den av årsmötet beslutade medlemsavgiften.

Som medlem får Du tillgång till alla våra aktiviteter och utbildningar under året.

Vad får du som medlem?
- Vidareutbildning
- Cafékvällar
- Temakvällar
- Informationsträffar
- Olycksfalls- och ansvarsförsäkring
- Möjlighet till 20 minuters fri juridisk rådgivning hos Mörner Familjejuridik
- 20 % rabatt på dataredovisningsprogram Godman Redovisning för Windows
- Erfarenhetsutbyte
- Möjlighet till mentorskap under ca. 3 månader

Till början