***** 2019-02-23 Vi har en ny samarbetspartner, Arisa Städ. Läs mer på Samarbetspartners! *****

Föreningens styrelse mm.

Ordförande Greger Stag 0707-962882 Ordförande
Vice ordförande Lilian Billborn 0723-165655 Vice ordförande
Kassör Vakant 0707-962882 Kassör
Sekreterare Berit Stag 0708-173979 Sekreterare
Ledamot Claes Fallmann 0706-451189 Claes ledamot1
Adjungerad Eva-Britt Jakubek 018-106441 Eva-Britt ledamot2
Revisor Pebbe Selander    
Revisor Lena Andersson    
Revisorsuppleant Johan Julin    

 

Styrelsepresentation.

Ordföranden, Greger Stag

Med ett förflutet inom datorvärden, ca 55 år, så har jag på de senare åren sadlat om till att vara god man och förvaltare. Det är ett mycket roligt och trevligt sätt att få hjälpa de som bäst behöver hjälp i vårt samhälle. Som ordförande och en av våra mentorer i föreningen, så är det extra roligt att kunna hjälpa nya gode män och förvaltare till sina första uppdrag.

 

 

Vice ordförande Lilian Billborn


Jag har varit yrkesverksam inom grundskolan i hela mitt yrkesliv i flera olika kommuner i Stockholm med omnejd. De sista tio åren var jag rektor i Täby kommun.

April 2015 blev jag god man.
Ett betydelsefullt uppdrag för betydelsefulla medmänniskor.

 

 

Sekreterare, Berit Stag

Jag har varit god man i mer än 23 år.
Mina sociala erfarenheter startade med att jag var med att starta kvinnojouren Olivia i Håbo i slutet av 1980-talet. Det var starten på mitt sociala arbete. Flyttade till Storvreta 1992 och var med att starta Vattholma kommundels krisgrupp, där jag var krisgruppsledare till sammanslagningen. 2004 fick jag en tjänst på Socialtjänsten i Uppsala som ledningsstöd, administratör mm. Jag var spindel i nätet i krisgruppen vi hade efter tsunamin. Det var en grupp som varade några månader. Samarbetet fungerade direkt mellan kommun, kyrka och landsting. Det var för att det var rätt människor på rätt plats som kunde ge järnet direkt.

Mina fritidsintressen förutom God manföreningen, är att quilta, sticka och måla. Det rensar hjärnan bra.


 

Kassör, Vakant 


Ledamot, Claes Fallman

Utbildad ekonom, godman & förvaltare sedan mer än 27 år.
Är stolt morfar till Noah & August.
Bor i lägenhet i Luthagen och spelar vinylplattor i 70/80-90 talsstuk för mig och mina grannar.
Grenslar en av veteranmopparna så fort jag kan och tar en tur på landet.
Sommarstuga på gränsen mellan Hälsingland / Medelpad där jag försöker vistas så mycket som möjligt”

 

 

Adjungerad, Eva-Britt Jakubek

Jag har arbetat som forskningsingenjör vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i mer än 40 år, där jag även varit projektansvarig för laboratoriepersonalens kompetensutveckling.
Mitt arbete som god man började våren 2015. Det har givit mig många nya erfarenheter och jag tycker det är mycket tillfredställande och glädjande att hjälpa de som så väl behöver stöd.

 


 

 

 

Till början